CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINH HẠNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINH HẠNH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

68100: Kinh doanh BĐS, QSDĐ thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Ngành Chính).

32900: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

5610: Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động.

66190: Hoạt động hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu.

68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyền sử dụng đất.

43300: Hoàn thiện công trình xây dựng.

41000: Xây dựng nhà các loại.4210: Xây dựng công trình đường bộ và đường sắt.

42200: Xây dựng công trình công ích.

42900: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác nhau.

43120: Chuẩn bị mặt bằng.

43210: Lắp đặt hệ thống điện nước các loại.

4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà nhiệt độ

                  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINH HẠNH

                  Địa chỉ: Số A8 – Lô 15 KĐT Định Công – Q. Hoàng Mai – TP. Hà Nội

                  Tel: 04 3640 3333 – Fax: 04 3640 3333

                  Email: info@vinhhanh.vn – Website: www.vinhhanh.vn

............................................................................................................................................