CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINH HẠNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINH HẠNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị của Vinh Hạnh chính là nền tảng để xây dựng tập đoàn lớn mạnh.

MẠNH MẼ: Vinh Hạnh luôn đặt ra các mục tiêu đầy triển vọng để quyết tâm theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra.

LIÊM CHÍNH: Lời nói đi đôi với việc làm. Vinh Hạnh sẽ thể hiện những điều đó thông qua những việc làm và hành động thiết thực nhất.

THỰC HIỆN: Vinh Hạnh tạo nên các giá trị bởi những công việc được hoàn thành, thực tế và xứng đáng với sự mong đợi của khách hàng.

PHÁT TRIỂN: Vinh Hạnh luôn tin rằng với các kỹ năng, kiến thức và năng lực của tất cả các thành viên trong công ty sẽ là chìa khóa mở ra cho sự thành công cho Tập đoàn lớn mạnh hơn. Chính vì thế Vinh Hạnh luôn luôn khuyến khích tất cả các thành viên trong gia đình VINH HẠNH Group phát triển tối đa hết sức lực và tiềm năng của mình

                  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINH HẠNH

                  Địa chỉ: Số A8 – Lô 15 KĐT Định Công – Q. Hoàng Mai – TP. Hà Nội

                  Tel: 04 3640 3333 – Fax: 04 3640 3333

                  Email: info@vinhhanh.vn – Website: www.vinhhanh.vn

............................................................................................................................................